Český národní symfonický orchestr spolu s advokátní kanceláří Císař, Češka, Smutný každoročně pořádají vánoční koncert, jehož vrcholem je Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby.

Letošní rok byl pro kulturu mimořádně složitý a neumožnil nám koncert
v běžné podobě zorganizovat. Přišli jsme proto s plánem B, který je tak trochu leitmotivem pro každou činnost v roce 2020, a přinášíme vám koncert
s názvem Christmas Festival alespoň
v on-line podobě.


Sledujte online koncert ČNSO Christmas Festival 22. 12. 2020 od 18.00 zde nebo na Mall.tv.


Sledujte online koncert ČNSO Christmas Festival 22. 12. 2020 od 18.00 zde nebo na Mall.tv.

Christmas Festival
 

Český národní symfonický orchestr

Dirigent: Jan Chalupecký

Soprán: Ester Pavlů

Sbor: Adéla Řehořová, Eliška Mistrová, Amálie Motošická, Eva Chlebová

Leroy Anderson – A Christmas Festival

Victor Herbert – March of the Toys

Irving Berlin – White Christmas

Leroy Anderson – Sleigh Ride     

Johann Sebastian Bach – Jesus bleibet meine Freude

Wolfgang Amadeus Mozart – Ave Verum Corpus

Ronald Binge – Alžbětinská serenáda

Pjotr Iljič Čajkovský – Louskáček – Marche, Dragée, Trepak, Arabe, Mirlitons

Cesar Franck – Panis Angelicus

Michal Krebs – Směs českých národních koled

Vážení a milí klienti, přátelé, kolegové,

v posledních pěti letech pro nás bylo setkávání v Rudolfinu při vánočním koncertu s klienty, kolegy a našimi nejbližšími krásnou a milou tradicí. Letošní rok však tradicím, setkávání a hudbě příliš nepřeje.  O to důležitější pro nás je, aby série našich vánočních koncertů nebyla letos násilně přetnuta, ale naopak zachována, byť v poněkud pozměněné podobě. Z tohoto důvodu jsme vánoční koncert přesunuli do virtuálního prostoru.

Koncert jsme pro vás připravili ve studiu Českého národního symfonického orchestru v Hostivaři za přísných hygienických opatření a věříme, že Vám hudba tohoto koncertu zpříjemní jeden z posledních večerů před Štědrým dnem.

Současně Vám jako malý dárek přikládáme CD Christmas festival, které bylo impulsem k natočení koncertu, protože dramaturgicky odkazuje na koncert původně plánovaný do pražského Rudolfina. O ten ale nepřijdeme, společně ho prožijeme 18.12.2021.

Jménem naší advokátní kanceláře Vám přeji krásné a požehnané Vánoce a do nového roku hodně štěstí a pevné zdraví.

JUDr. Petr Michal, Ph.D.

společník advokátní kanceláře Císař, Češka, Smutný

a předseda správní rady Českého národního symfonického orchestru

Milí posluchači,

je tomu také bezmála dvacet let od chvíle, kdy jsme spolu s Paulem Freemanem, v pořadí druhým šéfdirigentem Českého národního symfonického orchestru, nahráli vánoční CD, které udělalo radost posluchačům v mnoha zemích, včetně Spojených států amerických. Paul se výraznou měrou zasloužil o vývoj našeho orchestru, a jsme mu dodnes vděčni. Stejně tak můj dlouholetý přítel, Petr Michal je svým entuziasmem a oddaností nepostradatelným členem naší muzikantské rodiny. I jemu a jeho kolegům z advokátní kanceláře Císař, Češka, Smutný patří naše poděkování za podporu.

Díky tomu, že při nás stojí i v těchto dobách, můžeme částečně obnovit náš vánoční program a znovu vydat tuto nahrávku vánočních skladeb. Na CD se objevují ryze klasické skladby, ať už je to výběr z baletu Louskáček od Petra Iljiče Čajkovského, nebo část Bachovy mše h moll, kterou dirigoval legendární Zdeněk Košler. Freemanův záměr byl představit schopnosti a žánrovou šíři, které ČNSO pod jeho vedením dosáhl. I proto uslyšíme vedle již zmíněných klasiků také aranžmá Leroye Andersona a s nimi nevyhnutelně dorazí kromě Ježíška i Santa Claus.

Přeji všem za Český národní symfonický orchestr vše dobré, a do časů příštích hodně sil a radosti z umění.

Jan Hasenöhrl

ředitel Českého národního symfonického orchestru